Chi tiết sản phẩm

N2O Cream Chargers

Phân loại: Bình xịt kem tươi, Gas MOSA

Mô tả:

Box 10 cream chargers

Made of 100% steel, 

1 Charger contains approx of 8gr pure N2O

Trở lại trang Sản phẩm

Thông số sản phẩm

  • Brand: MOSA
  • Origin:: Taiwan