Chi tiết sản phẩm

illy capsules 7529 - Dark Roast

Phân loại: illy

Mô tả:

Viên nén cafe illy rang đậm

Đóng gói: 100 viên/thùng

Trở lại trang Sản phẩm

Thông số sản phẩm