Chi tiết sản phẩm

illy Pods 7737 - Medium roast

Phân loại: illy

Mô tả:

illy Pods Medium roast

Code: 7737

Packing: 18 Pods/box, 12box/Cart

Trở lại trang Sản phẩm

Thông số sản phẩm