Chi tiết sản phẩm

illy whole bean normal roast

Phân loại: illy

Mô tả:

illy whole bean normal roast

Code: 0129

Packing: 3kgs/tin, 6kgs/cart

Trở lại trang Sản phẩm

Thông số sản phẩm