Chi tiết sản phẩm

illy X1 Trio

Phân loại: Máy cafe cho gia đình & Văn phòng

Mô tả:

 

Trở lại trang Sản phẩm

Thông số sản phẩm