Chi tiết sản phẩm

C119

Phân loại: Máy kem cứng hiệu Taylor by Frigomat

Mô tả:

C119

Trở lại trang Sản phẩm

Thông số sản phẩm

  • Origin: USA