Chi tiết sản phẩm

Taylor - 161

Phân loại: Máy kem tươi hiệu Taylor

Mô tả:

Taylor Soft Serve Freezer

Model: 161

Electric: 220V/50Hz/1P

Capacity: Cylinder 1.4L ; Mix hopper 7.6L

Size: W533 x D676 x H708

Net weight: 138.3kgs

Trở lại trang Sản phẩm

Thông số sản phẩm

  • Brand: Taylor
  • Origin: USA