Chi tiết sản phẩm

Taylor C709

Phân loại: Máy kem tươi hiệu Taylor

Mô tả:

Taylor Soft Server Freezer

Model: C709

Capacity: Cylinder 3.2L : Mix hopper 18.9L

Size: W464 x D820 x H864

Net weight: 187.8kgs

Trở lại trang Sản phẩm

Thông số sản phẩm

  • Brand: Taylor
  • Origin:: USA