Chi tiết sản phẩm

UY0310A-251

Phân loại: Máy làm đá

Mô tả:

Máy làm đá Manitowoc undercounter

Model:UY0310A-251

Công suất: 107kgs

Suất xứ: USA/China

Hàng luôn có sẵn

Bảo hành thao nhà máy.

Trở lại trang Sản phẩm

Thông số sản phẩm