Chi tiết sản phẩm

Vitamix XL Variable Speed

Phân loại: Máy xay công nghiệp Vitamix

Mô tả:

Vitamix XL Variable Speed

Come with container 5.6L & 2.0L

Size: H44.8 x W21.6 x D48.3cm

Electric: 220V/50Hz/1P, 4.2Hp

Net weight: 20.64kgs

Stock available

Trở lại trang Sản phẩm

Thông số sản phẩm

  • Brand: Vitamix
  • Origin:: USA